Spanarna

Tre skarpsynta personligheter försöker avläsa trender i vår vardag och ge oss sina framtidsvisioner.
Ansvarig utgivare: Katarina Svanevik

Var kan man lyssna?

Avsnitt

Popularitet över tid