Det Mörka Psyket

Ett populärvetenskapligt program som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, med särkilt fokus på beteenden som kan bli farliga. www.detmorkapsyket.se

Var kan man lyssna?

Avsnitt

Popularitet över tid